Edytor HTML a tłumaczenie stron

Edytor HTML – ważna pomoc w tłumaczeniu

Edytor HTML to program pozwalający edytować pliki HTML. Na plikach HTML bazują strony internetowe. Jeśli więc mamy zmierzyć się z tłumaczeniem stron WWW – czeka nas spotkanie z kodem HTML. Niezwykle pomocny może być przy tym edytor HTML. Istnieje wiele edytorów HTML, w tym darmowych. W czym mogą nam pomóc?

Edytor HTML zamiast trybu WYSIWYG

Tłumaczenie stron internetowych, jeśli traktować je poważnie, powinno polegać na tłumaczeniu kodu HTML. Tylko tłumaczenie kodu HTML strony zapewnia pełne jej przetłumaczenie.

Tylko w takim trybie żaden element nie zostanie pominięty podczas tłumaczenia. Nie zostaną utracone żadne informacje. Nie powinny też zostać przypadkowo dodane nowe.

Efektywne tłumaczenie strony WWW polegające na tłumaczeniu kodu dotyczy oczywiście nie tylko plików HTML, ale także PHP i skryptów Javascript.

Do edycji kodu HTML najlepiej nadają się edytory HTML. To edytory tekstu z wbudowaną obsługą kodów HTML, często też PHP, Javascript, a czasami innych języków programowania. Główną zaletą edytora HTML jest wyraźne oddzielenie tekstu od tagów HTML i znaczników innych języków. Dzięki temu można skupić się na edycji wyłącznie treści strony lub jej struktury.

Najpopularniejsze edytory HTML

Istnieje wiele edytorów HTML, w tym także bezpłatnych. Wśród najpopularniejszych programów do edycji stron HTML należą:

  • Sublime Text
  • Brackets
  • Atom
  • Notepad++

UWAGA: wymienione programy wraz z listą i omówieniem najważniejszych funkcji prezentujemy na stronie pt. Najlepsze edytory HTML. Zapraszamy!


Czym się wyróżniają? Nie są przeznaczone do składu tekstu z elementami graficznymi, to edytor tekstu i tylko tekstu. W zamian oferują rozbudowane możliwości konfigurowania skrótów klawiszowych. Te zaś mogą być odpowiedzialne za operacji. Dzięki skrótom klawiszowym praca z tekstem, zwłaszcza z tekstem wymieszanym z kodami HTML, może być bardzo efektywna.

I tak za jednym naciśnięciem kombinacji klawiszy możemy zamienić wedle uznania i na wiele sposobów litery duże na małe, zmieniać wcięcia wiersza, otaczać zaznaczony fragment tekstu wybranymi kodami itd.

Możliwości jest wiele, a cel jeden: maksymalnie usprawnić pracę z tekstem, tak aby można się było skupić na stronie merytorycznej, nie tracąc czasu na klikanie, zaznaczanie i formatowanie tekstu.

Edytor HTML – pomocnik tłumacza stron internetowych

Edytor HTML może być nieodłącznym przyjacielem tłumacza, zajmującego się tłumaczeniem stron internetowych. W przypadku stron WWW, które maja niewiele tekstu edytory HTML w najgorszym razie pozwalają po prostu na tłumaczenie tekstu bezpośrednio w edytorze.

Polega to na zastępowaniu tekstu oryginalnego tłumaczeniem. Nie jest to może idealne rozwiązanie, jeśli jednak mamy do czynienia ze stronami WWW o szczególnie złożonej strukturze, a na dodatek nie występuje w nich wiele tekstu do tłumaczenia – tłumaczenie bezpośrednio w edytorze HTML to bardzo dobra metoda.

W czym edytor HTML jest najlepszy

Edytor HTML jest świetny w jednej rzeczy: w oddzielaniu tekstu od kodów HTML. Co to znaczy? To znaczy, że bardzo wyraźnie w nim widać, czego nie powinniśmy podczas tłumaczenia ruszać, a co jest (w większości) do przetłumaczenia.

Dzięki temu bardzo sprawnie możemy poruszać się w gąszczu tekstu należącego do treści strony wymieszanego z tagami HTML. Łatwo i wygodnie wychwytujemy wyróżnione wybranym kolorem fragmenty, który powinniśmy się zająć podczas tłumaczenia, omijając te, których zmieniać nam nie wolno.

Edytor HTML – czego nie potrafi

Edytor HTML w przeciwieństwie do programów wspomagających tłumaczenie (ang. CAT) nie oferuje żadnych możliwości sprawdzania poprawności tłumaczenia, dokładności itp. Nie mamy wiec żadnych narzędzi, które zapewniłyby kontrole nad ewentualnymi pominięciami czy niedokładnym tłumaczeniem. Nie do tego też edytor HTML został stworzony.

Do tego najlepiej nadają się programy wspomagające tłumaczenie (ang. Computer Aided Translation / Computer Assisted Translation) typu Trados czy Transit. Programy te mają jednak swoje ograniczenia. Są tworzone z myślą o obsłudze wielu różnych formatów. Co prawda, należą do nich także pliki HTML czy PHP, jednak nie jest to obsługa idealna. I właśnie dlatego, nawet w przypadku korzystania z programów CAT nie należy zapominać o zaletach edytorów HTML.

Tłumaczenie stron – program CAT + edytor HTML

To co pewne, to fakt, że do tłumaczenia stron internetowych nadaje się program wspomagający tłumaczenie jak Trados, Wordfast czy Transit. Programy te nie są jednak idealne. O co dokładnie chodzi?

Problemem są tagi HTML. Znaczniki te, ponieważ składają się na strukturę strony, nie powinny być podczas tłumaczenia w żaden sposób modyfikowane. I tak właśnie „podchodzą” do nich programy wspomagające tłumaczenie. Kłopot w tym, że niektóre tagi zawierają czasami tekst, który podczas tłumaczenia strony WWW także powinien zostać zlokalizowany, czyli dopasowany do danej wersji językowej.

Przykładem są między innymi takie znaczniki HTML, bądź ich atrybuty jak:

  • alt
  • title
  • value (czasami) czy
  • placeholder

Są one związane z informacjami dołączanymi do multimediów np. grafik osadzanych na stronach. Ale chodzi tu także o pola formularzy, np. kontaktowych. W dodawanych wersjach językowych informacje te powinny zostać przetłumaczone. A w programach wspomagających tłumaczenie to po prostu tylko część tagów, które są „wyjęte” poza obszar tłumaczenia bądź zablokowane.

Co z tym fantem zrobić?

Ponieważ edytor HTML to najlepsze narzędzie oddzielające tekst od kodu HTML, właśnie jego najlepiej użyć do ostatecznej kontroli przetłumaczonych plików.

W wielu przypadkach może się okazać niezbędne dotłumaczenie opisanych elementów, które w programie wspomagającym tłumaczenie nie pojawiły się w postaci edytowalnego tekstu podczas tłumaczenia, a które kwalifikują się do przetłumaczenia.

Jak więc widać tandem, na który składa się program CAT i edytor HTML to doskonale współpracujący zespół. Właśnie z takiej pary narzędzi powinien korzystać tłumacz w przypadku tłumaczenia stron internetowych. Dzięki nim tłumaczenie stron WWW może być wykonywane naprawdę na najwyższym poziomie.