PDF creator – konwersja do PDF cz. 1

PDF creator – czyli konwersja do PDF cz.1

PDF creator – konwersja DOC na PDF czy z innych formatów. Jeszcze kilka lat temu nie w każdym przypadku było to proste i dostępne rozwiązanie. Dzisiaj już jest. Oto trzy metody konwertowania dokumentów na PDF.

Dokładniej przedstawiamy je na stronie Jak tworzyć PDF, tu w skrócie, jakie są dostępne mozliwości.

Konwersja PDF – dlaczego taka ważna?

Format PDF (ang. Portable Document Format) to z definicji format przenośny, czyli przeznaczony do przenoszenia informacji między różnymi aplikacjami, w różnych systemach, a nawet na różnych urządzeniach.

I tak właśnie jest.

To, co istotne w przypadku PDF-a, to fakt, że informacje przenoszone są w postaci niezmienionej. To znaczy, że osoba tworząca PDF ma pewność, że to, co zobaczy po jego utworzeniu u siebie na ekranie, w takiej samej formie pojawi się na ekranie odbiorcy.

Najprostsza konwersja – DOC na PDF

Najpopularniejszym programem źródłowy, z którego tworzone są pliki PDF, jest edytor tekstu. Przykład to Microsoft Word, ale także Writer, czyli jego darmowy odpowiednik należący do darmowego pakietu biurowego LibreOffice.

W Microsoft Word już w wersji 2007 pojawił się dodatek o nazwie „Zapisz jako PDF lub XPS”. W wersji 2010 i późniejszych program ten standardowo dysponuje możliwością zapisu edytowanego dokumentu w formacie PDF. Jeśli więc myślimy PDF creator, to opisane funkcje dokładnie spełniają jego zadanie.

Wystarczy kliknąć polecenie Plik | Zapisz jako i wybrać przy „Zapisz jako typ” pozycję o nazwie „PDF”.

Po tym edytowany dokument zostanie zapisany jako plik PDF. Trudno o prostsze rozwiązanie.

Konwersja do PDF – opcje dodatkowe

PDF creator z prawdziwego zdarzenia udostępnia dodatkowe ustawienia. Tu także mamy dodatkowe możliwości – m.in. określenia stopnia bezpieczeństwa zapisywanego PDF-a. W oknie zapisu znajdziemy przycisk Narzędzia, a pod nim opcję Opcje ogólne. Wśród nich znajdują się takie opcje jak dotyczące ochrony dokumentu czy pozwalające zachować go z zabezpieczeniem za pomocą hasła.

Przycisk Narzędzia kryje też bardzo interesujące ustawienia innego rodzaju. Chodzi o opcję Kompresuj obrazy. Mamy tu możliwość zdecydowania, w jakim stopniu obrazy zawarte w dokumencie zostaną skompresowane przy zapisie do PDF.

Są to szczególnie interesujące ustawienia, kiedy mamy do czynienia np. z tłumaczeniem szczególnie obszernej dokumentacji. Długie dokumenty są czasami tłumaczone na wiele języków. W takim przypadku kilka wersji językowych, czyli tłumaczenia oryginalnego tekstu, trafiają do jednego dokumentu.

Może to być tłumaczenie techniczne: instrukcji obsługi lub broszury reklamowej. Jeśli tłumaczenia znajdą sie w jednym tekście, który następnie ma zostać sprawdzony przez korektora, to co można zrobić, aby to umożliwić? Po pierwsze wydrukować do PDF-a osobne zestawy strony, a po drugie użyć właśnie kompresji grafiki. Jak widać, obecnie jest to możliwe dzięki opisanym rozwiązaniom, kiedyś niezbędny do tego był PDF creator.

Dzięki temu poszczególne cześci tłumaczonego dokumentu nie będą zajmowały tak dużo miejsca i bez problemu będzie można je przesłać do drugiego tłumacza czy korektora.

Konwersja PDF całkowicie za darmo

Edytor tekstu pakietu LibreOffice także pozwala zapisywać dokumenty w postaci plików PDF. Wygląda to jednak inaczej niż w przypadku Worda. Odpowiedzialnej za to opcji nie znajdziemy wśród formatów dostępnych w oknie zapisu.

Odpowiednie polecenie Eksportuj jako PDF (ang. Export as PDF) znajdziemy po prostu w menu Plik (ang. File).

To tyle, jeśli chodzi o najpopularniejsze edytory tekstu. A co z innymi aplikacjami? Czy w ich przypadku niezbedny jednak jest PDF creator? I tak, i nie.

Konwersja do PDF – za darmo i uniwersalnie

Dokumentów nie tworzymy oczywiście wyłącznie za pomocą edytorów tekstu. Jeśli chodzi o zapis czy konwersję do PDF, od dawna nie mamy i z tym problemu. I bynajmniej nie chodzi o typowy PDF creator.

Jakie rozwiązania wchodzą w grę w tym przypadku? O tym na stronie pt. Konwerter doc na PDF – część 2. Zapraszamy!