PDF creator – konwersja do PDF cz. 1

PDF creator – czyli konwersja do PDF cz.1

PDF creator – konwersja DOC na PDF czy z innych formatów. Jeszcze kilka lat temu nie w każdym przypadku było to proste i dostępne rozwiązanie. Dzisiaj już jest. Oto trzy metody konwertowania dokumentów na PDF.

Dokładniej przedstawiamy je na stronie Jak tworzyć PDF, tu w skrócie, jakie są dostępne mozliwości.

Konwersja PDF – dlaczego taka ważna?

Format PDF (ang. Portable Document Format) to z definicji format przenośny, czyli przeznaczony do przenoszenia informacji między różnymi aplikacjami, w różnych systemach, a nawet na różnych urządzeniach.

I tak właśnie jest.

To, co istotne w przypadku PDF-a, to fakt, że informacje przenoszone są w postaci niezmienionej. To znaczy, że osoba tworząca PDF ma pewność, że to, co zobaczy po jego utworzeniu u siebie na ekranie, w takiej samej formie pojawi się na ekranie odbiorcy.